Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Damper CN4610A1001

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  10Nm, 230V, Floating control, Non-Spring return, no feedback and without aux. Switch

 • Damper CN4620A1001

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  20Nm,230V,Floating control, Non-Spring return, no feedback and without aux. Switch

 • Damper CN7220A2007

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  20Nm,24Vac/Vdc, Modulating control, Non-Spring return, Voltage Feedback Signal and without aux. Switch

 • Damper CN7505A2001

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  5Nm, 24Vac/Vdc, Modulating control, Non-Spring return, Voltage Feedback Signal and without aux. Switch

 • Damper CS4110A1002

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  10Nm (88LB-IN), 100-250Vac, 2 Position Control, Reversible Mount, No Feedback, No End Switches, Standard US Model

 • Damper CS4120A1001

  Bảo hành: 12 Tháng

  Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mô tả:

  20Nm (175LB-IN), 100-250Vac, 2 Position Control, Reversible Mount, No Feedback, No End Switches, Standard US Model

Liên hệ